De VOC heeft als voornaamste doel het samenbrengen van lokale ondernemers, zodat kennis en ervaring gedeeld kan worden en samenwerking bevorderd wordt. Het woord ‘collectief’ moet het gevoel zijn dat de ondernemer ervaart, wanneer er tijdens de bijeenkomsten gesproken wordt over nieuwe initiatieven, uitdagingen en ontwikkelingen. Samen bereik je meer!

De VOC biedt lokale ondernemers een platform, waarmee persoonlijke, sociale en collectieve doelen bereikt kunnen worden. Initiatieven vanuit de gemeenschap worden, waar het kan, zo veel mogelijk ondersteund. De belangenbehartiging van onze ondernemers, door communicatie met overheid instanties als provincie en gemeente, is gewaarborgd. De VOC is een sparring partner en zoekt samenwerking met lokale maatschappelijke partners.

De VOC biedt een collectief van ondernemers waarbij contacten kunnen worden gelegd gericht op samenwerking. Het enthousiasme wordt gevoed door interessante bijeenkomsten, lezingen over actualiteiten en informele bezoeken aan onze ondernemers.

Graag komt de VOC in contact met nieuwe ondernemers en potentiële leden. Laat de VOC een springplank zijn voor startende ondernemers, waarbij kennis gedeeld kan worden door het netwerk van gevestigde bedrijven. Door de verbinding en samenwerking tussen verschillende ondernemers, uit verschillende branches, kunnen zij elkaar versterken en inhoudelijk naar een hoger niveau tillen.

Onze bijeenkomsten zijn gericht op de ontspanning en fijne omgang met collega ondernemers. Je hebt elkaar nodig in tijden van technische, economische, sociale ontwikkeling. Elke lokale ondernemer draagt op zijn eigen wijze bij aan de het beeld van onze stad.

Contributie

De ledenvergadering heeft de contributie vestgesteld op € 250.-, excl. BTW, per verenigingsjaar, dat loopt van 1 januari tot 31 december van het kalenderjaar. U kunt dit, na ontvangst van een factuur, overmaken op IBAN NL48 RABO 0301 8063 49  t.n.v. VOC Vollenhove te Vollenhove o.v.v. het factuurnummer.

Ter introductie ontvangen nieuwe leden 50% korting op het eerste verenigingsjaar van hun lidmaatschap.

Meld je nu aan

Het Bestuur

Jos Lok
Jos LokVoorzitter
06-20613109
voorzitter@voc-vollenhove.nl
André Spans
André Spanssecretaris
+31(0)527-24 13 78
info@voc-vollenhove.nl
Christo Drok
Christo DrokPenningmeester
06-22135422
penningmeester@voc-vollenhove.nl

Overige bestuursleden

Cees Tuytel
06-28033099

Roy Visscher
06-52751454

Barry Heetebrij
06-23265366

Bert Dragt
06-14938306

Ruben Straatman
06-17054784

Rick Hendrix
06-34485244

adresgegevens

Postbus 71
8325 ZH Vollenhove

info@voc-vollenhove.nl
www.voc-vollenhove.nl
facebook /vocvollenhove

KvK te Zwolle 40061599
BTW nr. NL0064.28.769.B01
IBAN NL48 RABO 0301 8063 49

klik hier voor onze privacyverklaring

Contactformulier