De vereniging 2020-09-28T08:41:04+00:00

Primair stelt de VOC zich ten doel het behartigen van de materiële en immateriële belangen van de zelfstandig ondernemers en ondernemingen in het kleine- en middelgrote bedrijf en beroep in Vollenhove e.o. Dit doet zij al vanaf 1978.

Secundair heeft de VOC de plicht op zich genomen, vanuit de VTRB, om Vollenhove te promoten. Hieronder wordt verstaan het initieel ondersteunen en ontplooien van activiteiten ter bevordering van toerisme en naamsbekendheid.

Commissies

Binnen het VOC wordt gewerkt vanuit diverse commissies. Doordat de commissies zijn samengesteld met direct betrokkenen is inhoudelijke kennis verzekerd en draagvlak gewaarborgd. Verder zijn zij in staat, gevraagd of ongevraagd, thematische avonden met gastsprekers te organiseren. De diverse commissies zijn het aanspreekpunt voor subsidieaanvragen en aanbestedingen ten behoeve van werkgroepen en individuele leden.

Deze commissie is het directe aanspreekpunt voor alle leden binnen de middenstand en detailhandel en is verantwoordelijk voor het ontplooien en uitvoeren van winkelieracties. De vaderdag, moederdag- en eindejaarsactie vallen onder verantwoordelijkheid van de commissie middenstand en detailhandel. In samenwerking met de werkgroep evenementen is de commissie ook nauw betrokken bij de intocht van Sinterklaas.

Binnen deze commissie worden de belangen behartigd voor alle dienstverlenende bedrijven, van ZP-ers tot (industrieel)bedrijfsleven. De commissie onderhoud onder andere contacten bij met andere ondernemersclub w.o. BCS.

Deze commissie en de werkgroep evenementen zijn een rechtstreeks voortvloeisel uit de integratie van de VTRB Vollenhove en zal ook zorgdragen voor inhoudelijke afstemming met Stichting Weerribben-Wieden, Marketing Oost, VVVV, Cultuur Historisch organisaties, projectgroep Voorsterbos, KopTop en Koninklijke Horeca Nederland.

Activiteiten

De VOC organiseert door het jaar verschillende activiteiten in de vorm van evenementen en winkeliersacties. Hieronder een overzicht van de structurele activiteiten en een korte omschrijving van wat deze inhoud.

In de weken voor Vader- en Moederdag wordt er vanuit de middenstand een bonnenactie georganiseerd waarbij klanten na inlevering van een aankoopbon meedingen om thematische prijzenpakketten beschikbaar gesteld door de ondernemers.

In de lente wordt er vanuit de middenstand een bonnenactie georganiseerd waarbij klanten na inlevering van een aankoopbon meedingen om een thematisch prijzenpakket beschikbaar gesteld door de ondernemers.

Met Typisch Vollenhove komt een einde aan 25 jaar Havendagen Vollenhove. De naam is nieuw, de datum en locatie blijven hetzelfde. Typisch Vollenhove is een evenement tijdens het Pinksterweekend voor Vollenhove en omstreken met leuke, gezellige, inspirerende en sportieve activiteiten

De jaarlijkse intocht van Sinterklaas wordt georganiseerd door de Ondernemersvereniging.

In december is er de eindejaarsactie. Tijdens deze bonnenacties worden prijzen uitgekeerd tot 450,- euro!

Contributie

De ledenvergadering heeft de contributie vestgesteld op € 180.-, excl. BTW, per verenigingsjaar, dat loopt van 1 januari tot 31 december van het kalenderjaar. U kunt dit, na ontvangst van een factuur, overmaken op IBAN NL48 RABO 0301 8063 49  t.n.v. VOC Vollenhove te Vollenhove o.v.v. het factuurnummer.

Ter introductie ontvangen nieuwe leden 50% korting op het eerste verenigingsjaar van hun lidmaatschap.

Meld je nu aan

Het Bestuur

vacantVoorzitter
06
voorzitter@voc-vollenhove.nl
André Spans
André Spanssecretaris
+31(0)527-24 13 78
info@voc-vollenhove.nl
vacantVoorzitter
06
voorzitter@voc-vollenhove.nl

Overige bestuursleden

Middenstand
vacant

Dienstverlening
vacant

Horeca, Toerisme en Recreatie
vacant

adresgegevens

Postbus 71
8325 ZH Vollenhove

info@voc-vollenhove.nl
www.voc-vollenhove.nl
facebook /vocvollenhove

KvK te Zwolle 40061599
BTW nr. NL0064.28.769.B01
IBAN NL48 RABO 0301 8063 49

klik hier voor onze privacyverklaring

Contactformulier