Agenda/Programma
Algemene Ledenvergadering 2023

20:00-20:30 Algemene ledenvergadering

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Notulen 27 oktober 2022
  3. Welkom heten nieuwe leden
  4. Terugblik
  5. Jaarverslag
  6. Financiën
  7. Stemming statuten – huishoudelijk reglement
  8. Bestuur mededelingen
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Aansluitend Presentatie Rook Bouw ism Boes + Kok BV